RAR Plus ™ – Kobling

RAR Plus™ er vår nyeste generasjon kobling. Forbedringene fra forgjengeren RAR er mange, men en av de viktige forbedringene er utviklingen av en uavhengig mekanisk backup frigivelse-funksjon, i tillegg til akustisk utløsning.

Vår nyeste kobling, RAR 6500 har følgende nyheter

  • Økt robusthet i kombinasjon med høyere MBL – Minimum Break Load
  • Forbedret og økt belastning for frigjøring – større fleksibilitet
  • Uavhengig mekanisk backup for frigjørelse av kobling
  • Fjern-lastavlesning og lastlagring lokalt i RAR Plus™ for økt sikkerhet
  • ABS og DNV sertifisert mooring system
  • Trigger/utgangs-hylse for raskere av/på kobling (ikke avhengig av fartøy)

 

 

RAR Plus™ utløses ved bruk av akustisk overføring. I tillegg, og som backup kan en utløse koblingen mekanisk, som er en helt uavhengig metode som ikke påvirker koblingens akustiske, elektroniske eller hydrauliske komponenter. Utløsning kan foretas enten fra rigg eller nærliggende fartøy.

Når kobling er frigjort, kan wiren trekkes stramt opp mot en fairlead på riggen. Ved RAR Plus™ sikret og plassert i «hylsen» kan riggen seile bort uten å måtte være bekymret for kobling mot ankerhåndteringsfartøyet, noe som forhindrer eventuelle forsinkelser og nedetid hos fartøyet.

 

Med økt MBL – Minimum Breaking Load er ikke lenger RAR Plus™ det begrensende leddet i operasjonen.

 

 

Med nye RAR Plus™ er også utløser belastningen økt til over 360 tonn, noe som gir større fleksibilitet og mulighet for utløsning av kobling med høyere last.

 

 

Sanntids overvåking
RAR Plus™ kan utstyret med akustisk telemetrisystem for kontinuerlig overvåking av linje-helning, dybde og trykk. Kommunikasjon mellom kobling og rigg foregår via akustisk modem og algoritmer. Personell kan overvåke prosessen via et brukervennlig brukergrensesnitt (GUI) som viser verdifulle data. Datastrømmen kan også integreres i et 3D kjedelinjet overvåkingssystem, som gir redusert risiko ved fortøyning i tett trafikkerte områder.

Alle data vises via fjern-avlesning, men lagres også som standard i RAR Plus™ som backup.

RAR Plus™ er et utprøvd og sertifisert system fra både ABS og DNV.

 


Last ned RAR Plus™ brosjyre